ABOUT US
บริษัทเริ่มจากการเป็นผู้ออกแบบ อาคารทั้งภายนอกและตกแต่งภายในของ โครงการหมู่บ้าน รีสอร์ทพักตากอากาศ และเป็นที่ปรึกษาในการก่อสร้างโครงการที่อยู่อาศัยหลากหลายโครงการ มีทีมงานที่มีความรู้ความสามารถ ไม่ว่าจะเป็น ทีมช่างโครงสร้าง ช่างงานฝีมือต่างๆ มารวมตัวกัน จึงได้เปิดเป็น ส่วนของการรับสร้างบ้าน โดยเน้นไปในแบบ บ้านรีสอร์ท ที่ทางบริษัท มีความถนัดอยู่เดิม และเริ่มพัฒนารูปแบบต่างๆ อาทิ แบบบ้าน

1. Oriental or Colonial Style ในรูปแบบที่มีการ ผสมผสาน ระหว่าง ตะวันตกกับตะวันออก ซึ่งเป็นที่นิยมกันมาตั้งแต่ สมัยรัชการที่ 5 ที่มีชาวยุโรปเข้ามาในประเทศไทย โดยใส่รายละเอียดต่างๆ เข้าไปให้บ้านมีความงดงามน่ามอง และสามารถอยู่อาศัยได้อย่างสะดวกสบายในการใช้ชีวิตสมัยใหม่อย่างปัจจุบัน

2. บ้าน Modern Style เป็นบ้านที่ตอบสนองความต้องการของคนที่ต้องการความเรียบง่าย และลงตัว ระหว่างรูปทรง ประโยชน์ใช้สอย วัสดุที่ทันสมัยแข็งแรง ทนทาน มีช่วงเปิดที่กว้างขวางมีการเชื่อมต่อ ของพื้นที่ภายในกับภายนอกบ้านอย่างพอดี ช่วยให้บ้านดูกว้าง มีการถ่ายเท และระบายอากาศที่ดี มีระเบียงใหญ่ที่จะใช้พักผ่อน เป็นพื้นที่ Semi-Outdoor ที่มีประโยชน์ต่อการใช้ชีวิต ที่บ้านเป็นอย่างมาก

3. ศาลา เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการ มีพื้นที่ส่วนตัว หรือเป็นที่นั่งเล่นพูดคุย จนถึงรับแขก โดยจะมีแบบที่สามารถ เพิ่มเติมเป็นห้องพักรับรองแขก หรือห้องพักผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดี การก่อสร้างก็สามารถทำได้ รวดเร็วด้วยระบบ กึ่งสำเร็จรูป ที่มีมาตรฐานสากลทั้งระบบพื้น ผนัง และหลังคา
นอกจากที่กล่าวมาแล้ว ทางบริษัทยังเน้นการประหยัดพลังงานในบ้าน และรักษาสภาพแวดล้อมอีกด้วย การจัดให้มีไฟฟ้าโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เข้ามาช่วยการคำนึงถึงการถ่ายเทอากาศ การรับ แดด ลม ฝน ซึ่งเป็นหัวใจของประเทศในเขตร้อน เป็นสำคัญ จัดให้มีเทคโนโลยี Smart Home เข้ามาใช้ในบ้าน เช่น การเลือกใช้วัสดุทดแทนวัสดุธรรมชาติ ที่กำลังจะหมดไป เช่น การใช้ไม้เทียมไม้สังเคราะห์ พื้นไม้ลามิเนต ผนังไฟเบอร์ซีเมนต์และวัสดุอื่นๆ ที่ไม่ต้องกังวลเรื่องปลวก หรือรบกวนธรรมขาติมากเกินไป แต่ยังคงให้ความรู้สึก อยู่สบายสไตล์บ้านรีสอร์ท